آرشیو سوالات کنکور سراسری از سال 79-92

کنکور سراسری 93

ریاضی

حجم فایل : 1.26 مگابایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور ریاضی 93 – کاری از جناب ابوالفضل معدنی پور

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور ریاضی 93 – کاری از جناب ناصر رضایی ایوب

پاسخ تشریحی درس ادبیات کنکور ریاضی 93 – کاری از دکتر امین یزدی زاده

پاسخ تشریحی درس فیزیک کنکور ریاضی 93 – کاری از جناب حامد نادریان

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور ریاضی 93 – کاری از جناب مجیدرضا صدیقیان

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور ریاضی 93 – کاری از جناب دانیال ظفری

پاسخ تشریحی درس ریاضیات کنکور 93 – کاری از جناب سعید پناهی

پاسخ تشریحی درس فیزیک کنکور 93 – کاری از جناب امیر رضایی فرخ

پاسخ تشریحی درس دیفرانسیل کنکور 93 – کاری از جناب محمدرضا احمدی

پاسخ تشریحی درس فیزیک کنکور 93 – کاری از جناب میلاد ابراهیمیان

پاسخ تشریحی درس عربی کنکور 93 – کاری از جناب حمزه فوادیان

پاسخ تشریحی درس فیزیک کنکور 93 – کاری از جناب محمد نادری

پاسخ تشریحی درس شیمی کنکور 93 – کاری از استاد مشمولی

پاسخ تشریحی درس دینی کنکور 93 – کاری از استاد هادی

پاسخ تشریحی درس فیزیک کنکور 93 – کاری از جناب سید جواد اسحاقی

پاسخ تشریحی درس عربی کنکور 93 – کاری از جناب منصوری فر 

پاسخ تشریحی درس ریاضیات (101 تا 112 ) کنکور 93 – کاری از جناب غزل

پاسخ تشریحی درس ریاضیات ( 101 تا 124 ) کنکور 93 – کاری از جناب سید حسین طباطباییان

پاسخ تشریحی درس عربی کنکور 93 – کاری از جناب سید توحید خالدیان

تجربی

حجم فایل : 3.10 مگابایت

پسورد فایل فشرده : www.konkur.in

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب ابوالفضل معدنی پور

پاسخ تشریحی درس زیست شناسی کنکور تجربی 93 – کاری از دکتر جعفر فرزانه

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب ناصر رضایی ایوب

پاسخ تشریحی درس شیمی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب طاها مصطفوی

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور تجربی 93 – کاری از دکتر امیدوار

پاسخ تشریحی درس زیست شناسی کنکور تجربی 93 – کاری از گروه آموزشی MAZE

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب سعید پناهی

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب دانیال ظفری

پاسخ تشریحی درس فیزیک کنکور تجربی 93 – کاری از جناب حامد نادریان

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب محمدرضا احمدی 

پاسخ تشریحی درس فیزیک کنکور تجربی 93 – کاری از جناب سید جواد اسحاقی

پاسخ تشریحی درس زمین شناسی کنکور تجربی 93 – کاری از خانم طاهره پورمحمود

پاسخ تشریحی درس زیست شناسی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب علی غیاثی

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب منصور زاهدآقایی

پاسخ تشریحی درس فیزیک کنکور تجربی 93 – کاری از جناب محمد نادری

پاسخ تشریحی درس عربی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب منصوری فر

پاسخ تشریحی درس عربی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب توحید خالدیان

پاسخ تشریحی درس دینی کنکور تجربی 93 – کاری از استاد هادی

پاسخ تشریحی درس شیمی کنکور تجربی 93 – کاری از استاد مشمولی

تحلیل درس زمین شناسی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب سینا نقیبی ایروانی

پاسخ کلیدی و تحلیلی درس ریاضی کنکور تجربی 93 – کاری از جناب شریک

هنر

حجم فایل : 1.36 مگابایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in

زبان خارجه

حجم فایل : 3.26 مگابایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in