شما دوست عزیر می توانید با دادن نظر با مولفان در ارتباط باشید.

همچنین می توانید پیشنهادات و انتقادات ومشکلات کتاب ها را با نظر دادن به ما اطلاع دهید.

با تشکر

مدیر مسئول انتشارات زمامدار

مهدی زمامدار