انتشارات زمامدار

مدیر مسئول:مهدی زمامدار

ایمیل:Mehdi_zemamdar@yahoo.com

سایت:www.zemamdar.com/www.zemamdar.ir

تلفن:77917230-021

فکس:77952335-021

تلفن همراه:09124075068

 

از طریق نظر سنجی هم می توانید با مادر ارتباط باشید با تشکر مهدی زمامدار