ناشر کتب آموزشی و کمک آموزشی کشور

۹ مطلب با موضوع «دانلود :: جزوات :: دانشگاهی» ثبت شده است

دانلود کتاب مکانیک سیالات وایت ویرایش 7

نام فایل : کتاب مکانیک سیالات وایت ویرایش7

تعداد صفحات : 886

حجم : 16.50 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in

۰ نظر

دانلود کتاب و حل المسائل طراحی اجزا شیگی ویرایش9

نام فایل : کتاب طراحی اجزا شیگی ویرایش 9

تعداد صفحات : 1110

حجم : 36.07 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

نام فایل : حل المسائل طراحی اجزا شیگی ویرایش 9

تعداد صفحات : 745

حجم : 10.98 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

۰ نظر

دانلود حل المسائل کتاب و حل المسائل مکانیک سیالات فاکس ویرایش6

  

نام فایل : کتاب مکانیک سیالات فاکس ویرایش 6

تعداد صفحات : 803

حجم : 32.36 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

 

نام فایل : حل المسائل مکانیک سیالات فاکس ویرایش 6

تعداد صفحات : 1191

حجم : 52.32 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

۲ نظر

دانلود حل المسائل مقاومت مصالح بیر جانسون

 

نام فایل : حل المسائل مقاومت مصالح بیر جانسون

تعداد صفحات : 1437

حجم : 32.46 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

۰ نظر

دانلود حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن ویرایش6

 

نام فایل : حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن ویرایش 6

تعداد صفحات : 1746

حجم : 8.41 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

۰ نظر

دانلود حل المسائل انتقال گرمای هولمن ویرایش 8

 

نام فایل : حل المسائل انتقال گرمای هولمن ویرایش 8

تعداد صفحات : 177

حجم : 10.35 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

۰ نظر

دانلود حل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر

نام فایل : حل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر

تعداد صفحات : 112

حجم : 1.44 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

۰ نظر

دانلود حل المسائل ترمودینامیک سنجل ویرایش 7

 

نام فایل : حل المسائل ترمودینامیک سنجل ویرایش 7

تعداد صفحات : 2071

حجم : 17.63 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

۰ نظر

دانلود حل المسائل ارتعاشات مکانیکی تامسون

 

نام فایل : حل المسائل ارتعاشات مکانیکی تامسون

تعداد صفحات : 101

حجم : 5.91 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

 

۰ نظر