برای اولین بار در شهر بستان آباد

صنایع رباتیک آراد و نادکو برگزار می‌کند:

ابتکار جدیدی در ایجاد خلاقیت و شکوفایی استعدادهای مهدکودکی‎‌ها ، دانش آموزان ، دانشجویان با مجوز رسمی از ارگانهای ذیربط