سوالات هماهنگ فیزیک سال سوم منطقه‌ی 8

همراه با پاسخ تشریحی

دریافت سوالات رشته‌ی ریاضی 93/01/30
حجم: 508 کیلوبایت

دریافت سوالات رشته‌ی تجربی 93/01/30
حجم: 557 کیلوبایت

دریافت سوالات رشته‌ی ریاضی 93/12/23
حجم: 433 کیلوبایت

دریافت سوالات رشته‌ی تجربی 93/12/23
حجم: 468 کیلوبایت