به نام دوست که هر چه دارم از اوست.

« {رَبِّ} اِنّـی لِما اَنـزَلتَ اِلَیَّ مِن خَیرٍ فَقیر » (آیه 24 سوره قصص)

پروردگارا من به هر خیری که برایم بفرستی سخت نیازمندم.

 

دانش آموز گرامی:

با توجه به اهمیت امتحانات نهائی و تغییر نوع طراحی سؤالات هماهنگ و آزمون های سراسری که هدف آن درک بیشتر مطالب دروس و ارتباط مفهومی بین مباحث می باشد، بر آن شدیم تا با این مجموعه کمک آموزشی همراه با آخرین تغییرات کتاب درسی در جهت دستیابی علمی و درک بهتر مطالب شما را یاری رسانیم.

مجموعه حاضر شامل:

*     هدف کلی دروس

*     ترجمه و پیام آیات بنابر اهداف درس

*     خلاصه مفاهیم اصلی درس

*     پرسش های نکته ای از نکات اصلی درس

*     پرسش های چهارگزینه ای با پاسخ

*     پرسش های تشریحی با راهنمای جواب؛ چون سعی بر آن بوده که کتاب درسی جایگاه خود را حفظ نماید، پاسخ سؤالات فقط با راهنمای صفحه کتاب مشخص شده است.

*     آزمون های درس به درس، نیم ترم و نوبت اول

*     سؤالات امتحانات نهایی 5 ساله اخیر همراه با تغییرات کتاب درسی

 

در پناه خداوند موفق باشید.