نمونه سوالات و اثبات های مباحث مختلف ریاضی

 

شامل اموزش مباحث : حل معادله درجه سه - محاسبه لگاریتم به صورت ذهنی

اثبات مباحث : اثبات قضیه لولا - اثبات فرمول از مثلثات - اثبات قضیه نامساوی مثلثی - اثبات فرمول رأس سهمی - اثبات اندازه زاویه ظلی 

نمونه سوالات مباحث : نمونه سوال حد و پیوستگی توابع - نمونه سوال جبر مجموعه ها - نمونه سوال مثلثات - نمونه سوال مشتق - نمونه سوال اندازه گیری شانس

 

 

نام فایل : نمونه سوالات و اثبات های مباحث مختلف ریاضی

حجم : 3.68 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍| پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in