شامل موضوعات : سقوط آزاد –  ارتفاع نقطه اوج –  زمان رسیدن به نقطه اوج - جابجایی گلوله در n ثانیه –  پرتاب گلوله –  جابجایی –  قضیه تناسب در حل مسائل سقوط آزاد –  بررسی پرتاب دو گلوله در حالتهای مختلف –  پرتاب دو گلوله با سرعت اولیه یکسان با فاصله زمانی –  سقوط آزاد در سیستم متحرک

 

نام فایل : جزوه فیزیک مبحث حرکت شناسی و سقوط آزاد

حجم : 4.72 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in