شامل موضوعات : استفاده از هم ارزی مثلثاتی- انواع ناپیوستگی ها- بررسی حد تابع جزء صحیح- بررسی پیوستگی انواع توابع- بررسی پیوستگی تابع جز صحیح- تعریف پیوستگی- حالتهای مبهم حد توابع- حد بی نهایت- حد در بی نهایت- حد چپ و حد راست- رفع ابهام یک به توان بی نهایت- روشهای رفع ابهام حالت صفر صفرم- قضایای مهم حد- قضیه توابع کراندار- قضیه فشردگی- مفهوم حد و تعریف ریاضی آن- نکات مهم در پیوستگی توابع- هم ارزی ها در بی نهایت- پیوستگی توابع- پیوستگی در یک بازه- کاربرد صعود یا نزول در بررسی حد چپ و راست و …

 

نام فایل : حد و پیوستگی توابع به همراه مثالها و تستهای کنکور سراسری

حجم : 1.09 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in