شامل جزوات : اتحاد های جبری - اثبات روش دلتا - امتحان ریاضی پایه - بخش پذیری های بزرگ - تثلیث زاویه - تست ریاضی پایه – جزوه کامل آموزشی ماتریس - جمع بندی نکات تصاعد - اسلاید سینوس 

 

نام فایل : جزوات جمع بندی ریاضیات

حجم : 13.35 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in