گفتنی است،: این مسواک دارای 400 سلول مویی برای پاک کردن بهتر دندان ها و حتی نخ دندان برای فاصله ی بین دندان ها است.

بررسی ها نشان می دهند: برای استفاده از این مسواک سه بعدی فرد باید با استفاده از دستگیری تعبیه شده در جلوی مسواک آن را با زاویه ی 45 درجه در دهان خود از بالا به پایین و حرکت کند و به این صورت براساس اذعان سازندگان مسواک 10 مرتبه بهتر از مسواک های عادی، دندان های خود را پاک کند.

قیمت این مسواک در صورت روانه شدن به بازار 122 پوند خواهد بود.