این کامپیوتر که HOLO2x  نام دارد به ابعاد 140mm  طول و به عرض 20 mm عرض 10mm  حداکثر ضخامت است .از ویژگی های نمایشگرش بخواهیم بگوییم باید به نمایشگر دوسویه ی تک گرافیکی اش اشاره کنیم که باعث ایجاد ارتباط بین کاربر و وسیله اش می شود.این وسیله به یک پایگاه بارانداز مجهز شده است که یک نمایشگر تک گرافیکی بزرگتر را منتشر می کند یعنی شما می توانید درمنزل یا محیط کارتان از آن به عنوان صفحه ی دسکتاپ کامپیوتر استفاده کنید . توانایی بومی شناختی آن کاربر را قادر می کند  که در هر زمانی بتواند به وب مرتبط شود . این وسیله از باتری قابل شارژ حرکتی استفاده می کند به این معنی که قدرت آن به راحتی از حرکت های شما تأمین می شود. .