"آغاز ماه مبارک رمضان ماه برکت و ماه مهمانی خداوند مبارک باد"