،یکی از مشکلات کار با تلفن های همراه هوشمند و لوازم کامپیوتری تایپ و پیدا کردن اشتباهات لغوی است،اختراعات زیادی در زمینه باعث کمک به سهولت کار تایپ شده،اما هرکدام دارای مشکلاتی می باشند.اختراع جدید برای راحت تر تایپ کردن یک دستکش می باشد که با آن می توان حروف را به صورت سه بعدی در فضا کشید و سپس این حروف کنار هم در وسیله ی کامپیوتری مورد نظر قرار می گیرند.


این دستکش جدید می تواند با استفاده از حسگر شتاب سنج حرکت دست را تشخیص داده و حروف مورد نظر کاربر را به تلفن همراه یا رایانه ها انتقال دهد.البته مهمترین ویژگی این دستکش ها قابلیت تشخیص اشتباهات و کمک به تایپ سریع تر می باشد.

این محصول بیش از 8000 لغت را به صورت پیش فرض در حافظه ی خود دارد که می توانند هنگام تایپ کردن مورد استفاده کاربر قرار گیرند.

سازندگان این محصول در حال رفع نقص های آن می باشند تا در آینده بتوان با این دستگاه به هر زبانی و با هر دستخطی روی هر وسیله ی رایانه ای تایپ کرد