شیمی پیش دانشگاهی ترم اول علامه طباطبایی با پاسخ 
حجم: 2.26 مگابایت

شیمی پیش دانشگاهی ترم اول آتیه با پاسخ
حجم: 2.53 مگابایت